Studierichting: Bouw

Studieniveau: MBO-2

Voorkennisvereisten: Voorkennisvereisten: Voordat je deze module bestudeert is het verstandig om eerst de module Oriëntatie op de Bouw te bestuderen.

Inhoud en Leerdoelen

Inhoud: In deze module staat locatiebeheer op de bouwplaats centraal. De bouwput of bouwlocatie is het centrale punt van een project. Hier komt planning, materiaal, menskracht, materieel en een tekening of visie bij elkaar. Hier gebeurt het – en hier wordt bepaald of een project rendabel is of niet. Het is best spannend om alle opgedane kennis over kwaliteit, planning, een tijdschema en de bouw met verschillende professionals bij elkaar te zien komen in een soort cadans. Des te beter de planning en inkoop is gemaakt, des te beter partijen kunnen omgaan met onverwachtse elementen

(bijv. een bouwtekening die niet deugt, of materiaal wat niet geschikt blijkt te zijn of een onderaannemer die wegvalt). Ieder bouwproject staat of valt bij het opnemen van de verantwoordelijkheid van een ieder op de locatie waar regels gelden die nagekomen moeten worden i.v.m. aansprakelijkheid en veiligheid maar ook informele regels rond collegialiteit en zorg voor de financiële gezondheid van een project.

Het managen van een bouwlocatie is het:

  • Fysiek zorgen voor de netheid en orde van de locatie i.v.m. verkeer en toevoer en afvoer van goederen
  • Zorg dragen voor het nakomen van veiligheidsvoorschriften o Managen van veranderingen aan bereik (door onverwachtse elementen) o Het bijhouden van management rapportages die nodig zijn om te voldoen aan professionele codes maar ook t.b.v. de opdrachtgever
  • Het bijhouden van inventaris rapportages die nodig zijn om te voldoen aan professionele codes maar ook t.b.v. de opdrachtgever
  • Het bijhouden van komen en gaan van aannemers en onderaannemers i.v.m. planning en voortgangsrapportages

Doel: Het doel van deze module is je kennis te laten maken met de algemene voorschriften rond het managen van een bouwlocatie.

Wat kan je bereiken? Na bestudering van deze module ben je in staat om een algemene uiteenzetting te geven over de noodzakelijke voorschriften voor het managen van een bouwlocatie.

 

Structuur van de opleiding

Modules: 2 Studietaken

Opbouw: Studietaak 1: 4 oefenopdrachten met achtergrond literatuur, Studietaak 2:

praktijkopdrachten met bespreking van de ingeleverde opdrachten in twee online bijeenkomsten, Afsluitende Toetsing

Onderdelen:

  1. Online Introductiebijeenkomst, 2. Oefenopdrachten, 3. Praktijkopdrachten met huiswerk, 4. Twee online bijeenkomsten en 5. Eind- en of toetsopdracht.

Inschrijving en studiebelasting

Aanvangsdatum: direct na elektronische inschrijving

Studieduur: Voor deze module geldt in een inschrijftermijn van 6 maanden vanaf moment van inschrijving

Studiebelasting: 20 uur

Begeleiding, Toetsen en Certificering

Vorm van begeleiding: Begeleidende zelfstudie door middel van instructie binnen de module en twee bijeenkomsten met een inhoudelijke begeleiding en/of coach.

Toetsmomenten: Online na afronding van de praktijkopdrachten.

Bewijs van afronding: Bij deelname aan de opleiding wordt een bewijs van deelname verstrekt.

Wordt de afsluitende opdracht correct afgerond, dan krijgt de deelnemer een certificaat van de Stichting ORGB. Certificaten kunnen worden verzilverd binnen een diplomatraject MBO van de Stichting ORGB.

Waarde van het traject: € 500,– (categorie B)

Contactgegevens opleider:  Stichting ORGB, Grotestraat 24, 6067BR, Linne, www.orgb.nl, Brinnummer: 30XG, telefoonnummer: 0475-600077

 

 

Opleidingen: De Bouw
Type Opleiding: B

Reageer op deze opleiding