ORGB opleidingen

Voor scholen

ORGB Opleidingen heeft zich gespecialiseerd in begeleidingstrajecten voor VSO en Praktijkonderwijs

ORGB VOOR SCHOLEN

ORGB Opleidingen heeft zich gespecialiseerd in begeleidingstrajecten voor VSO en Praktijkonderwijs. Door heel Nederland bedienen we inmiddels meer dan 500 leerlingen op gebied van MBO 1 (Entree) en MBO 2 niveau.

Als erkende onderwijsinstelling doen wij in samenwerking met deze scholen de coördinatie, bewaking van de voortgang, begeleiding en examinering van deze examenkandidaten. We hebben daarvoor een speciaal programma opgezet, waarover onze accountmanager Jaap de Jonge alles kan vertellen.

Leerlingen die slagen krijgen van ons een landelijk erkend MBO diploma, waarmee ze hun carrière verder kunnen vervolgen. Leerlingen die niet of gedeeltelijk slagen, kunnen in aanmerking komen voor een erkende MBO-verklaring.