Studierichting: Bouw

Studieniveau: MBO-2

Voorkennisvereisten: Voorkennisvereisten: Voordat je deze module bestudeert is het verstandig om eerst de module Oriëntatie op de Bouw te bestuderen.

Inhoud en Leerdoelen

Inhoud: In deze module staat het inkopen van materialen centraal. Inkoop wordt ook weleens aanbesteding genoemd. Het woord “aanbesteding” betekent het verwerven of kopen van goederen en/of diensten. Als we aan een project werken, zal je normaal gesproken zaken als menskracht (arbeid), materialen en gereedschap of apparatuur moeten kopen. Hoe we deze goederen kopen en wanneer we deze goederen kopen, wordt bepaald door het projectschema. Dit betekent dat je bij het plannen van het werkschema ook moeten aangeven wanneer we bepaalde goederen moeten kopen (of beschikbaar moeten hebben) om die specifieke taak (bijtijds) te kunnen voltooien. Kernelementen bij aanbesteding is de verschillende componenten die aangekocht worden, bijvoorbeeld:  Diensten (aannemers en onderaannemers), Goederen en materialen, Leveranciers (van diensten, goederen, materieel). Bij grote projecten wordt er gewerkt met standaard inkoop contracten. Per bedrijf zijn er richtlijnen – vaak gebaseerd op historie of ervaring – voor een bandbreedte die men bereid zijn voor diensten, materiaal en materieel te betalen. Hier komt alleen afwijking in (gunstig of ongunstig) als er wijzigingen zijn in het aanbod (krapte of surplus). Bij inkoop wordt de eerste winst of verlies van een project geboekt is een oud gezegde.

Doel: Het doel van deze module is je kennis te laten maken met begrippen rond aanbesteding binnen de bouw.

Wat kan je bereiken? Na bestudering van deze module ontwikkel jij begrip voor het belang van inkoop en het belang ervan op het financiële resultaat van een bouwproject.

Structuur van de opleiding

Modules: 2 Studietaken

Opbouw: Studietaak 1: 4 oefenopdrachten met achtergrond literatuur, Studietaak 2:

praktijkopdrachten met bespreking van de ingeleverde opdrachten in twee online bijeenkomsten, Afsluitende Toetsing

Onderdelen:  1.  Online Introductiebijeenkomst, 2. Oefenopdrachten, 3. Praktijkopdrachten met huiswerk, 4. Twee online bijeenkomsten en 5. Eind- en of toetsopdracht.

Inschrijving en studiebelasting

Aanvangsdatum: direct na elektronische inschrijving

Studieduur: Voor deze module geldt in een inschrijftermijn van 6 maanden vanaf moment van inschrijving

Studiebelasting: 20 uur

Begeleiding, Toetsen en Certificering

Vorm van begeleiding: Begeleidende zelfstudie door middel van instructie binnen de module en twee bijeenkomsten met een inhoudelijke begeleiding en/of coach.

Toetsmomenten: Online na afronding van de praktijkopdrachten.

Bewijs van afronding: Bij deelname aan de opleiding wordt een bewijs van deelname verstrekt.

Wordt de afsluitende opdracht correct afgerond, dan krijgt de deelnemer een certificaat van de Stichting ORGB. Certificaten kunnen worden verzilverd binnen een diplomatraject MBO van de Stichting ORGB.

Waarde van het traject: € 500,– (categorie B)

Contactgegevens opleider:  Stichting ORGB, Grotestraat 24, 6067BR, Linne, www.orgb.nl, Brinnummer: 30XG, telefoonnummer: 0475-600077

 

 

Opleidingen: De Bouw
Type Opleiding: B

Reageer op deze opleiding