Studierichting: Bouw

Studieniveau: MBO-2

Voorkennisvereisten: Voorkennisvereisten: Voordat je deze module bestudeert is het verstandig om eerst de module Oriëntatie op de Bouw te bestuderen.

 

Inhoud en Leerdoelen

Inhoud: In deze module staat het managen van kwaliteit op een bouwproject centraal.

Kwaliteitsmanagement, veiligheidsaspecten en het naleven van regels, procedures en verordeningen gaan samen. Kwaliteitsmanagement omvat dan ook het nauwkeurig: Controleren van kosten (wordt de juiste materialen gebruikt, worden de materialen ook op de juiste manier aangebracht), Controleren van volgen van de bouwtekeningen en -instructies (bijv. werkt men met de juiste versie van tekeningen?), Naleven en handhaven van het protocol voor inspecties (gepland en incidenteel), Naleven en handhaven van stress testen en andere materiaal voorschriften om kwaliteit te borgen. Kwaliteitsmanagement is een houding van voortdurende oplettendheid kweken rond beslissingen die genomen worden. En daar de gevolgen van.  Hoe je omgaat met menskracht, materiaal, materieel en het milieu. Het vraagt om je nieuwsgierigheid rond het vinden van fouten en het voorkomen daarvan, hoe wij om te gaan met bouwafval en de financiële gevolgen van slechte afvalscheiding. Een ander belangrijk aspect van kwaliteitsmanagement is het anticiperen en omgaan met verandering op de bouwplaats en daar iedere keer weer de beste keus onder de omstandigheden maken.

Doel: Het doel van deze module is je kennis te laten maken met kwaliteitsmanagement in de bouw.

Wat kan je bereiken?  Na bestudering van deze module ben je in staat om een algemene uiteenzetting te geven over de kritische elementen bij kwaliteitsmanagement in relatie tot je dagelijkse werk.

Structuur van de opleiding

Modules: 2 Studietaken

Opbouw: Studietaak 1: 4 oefenopdrachten met achtergrond literatuur, Studietaak 2:

praktijkopdrachten met bespreking van de ingeleverde opdrachten in twee online bijeenkomsten, Afsluitende Toetsing

 

 

Onderdelen:

  1. Online Introductiebijeenkomst, 2. Oefenopdrachten, 3. Praktijkopdrachten met huiswerk, 4. Twee online bijeenkomsten en 5. Eind- en of toetsopdracht.

Inschrijving en studiebelasting

Aanvangsdatum: direct na elektronische inschrijving

Studieduur: Voor deze module geldt in een inschrijftermijn van 6 maanden vanaf moment van inschrijving

Studiebelasting: 20 uur

Begeleiding, Toetsen en Certificering

Vorm van begeleiding: Begeleidende zelfstudie door middel van instructie binnen de module en twee bijeenkomsten met een inhoudelijke begeleiding en/of coach.

Toetsmomenten: Online na afronding van de praktijkopdrachten.

Bewijs van afronding: Bij deelname aan de opleiding wordt een bewijs van deelname verstrekt.

Wordt de afsluitende opdracht correct afgerond, dan krijgt de deelnemer een certificaat van de Stichting ORGB. Certificaten kunnen worden verzilverd binnen een diplomatraject MBO van de Stichting ORGB.

Waarde van het traject: € 500,– (categorie B)

Contactgegevens opleider:  Stichting ORGB, Grotestraat 24, 6067BR, Linne, www.orgb.nl, Brinnummer: 30XG, telefoonnummer: 0475-600077

 

 

Opleidingen: De Bouw
Type Opleiding: B

Reageer op deze opleiding