Studierichting: Alle domeinen

Studieniveau: MBO-3

Voorkennisvereisten: geen

Inhoud en Leerdoelen

Inhoud:  Intervisie is een onderwijsmethode om professionele ervaringen op een praktische en systematische manier te analyseren. Deze analyse leidt tot oplossingen, alternatieven of adviezen. Met elkaar ga je een leerproces door waarin je reflecterend leert.  Intervisie onderscheidt zich op drie gebieden. Ten eerste doe je persoonlijke en professionele leerervaringen op door meer perspectieven te zien en emoties te herkennen. Ten tweede kun je interactief leren door het delen van werkervaringen met je medestudenten. Doordat elk lid van de groep andere vaardigheden in meer of mindere mate beheerst, kun je een rolmodel zijn voor elkaar. Ten derde biedt de intervisiegroep je de mogelijkheid om elkaar steun te geven en om even “stoom af te blazen”. In totaal vinden er in de module 3 intervisiebijeenkomsten plaats. Het doel is dat de intervisiegroep na het beëindigen van de opleiding zelfstandig kan blijven voortbestaan zodat het leerproces ook na de module  gecontinueerd wordt.

 

Doel: Het centrale leerdoel van deze module is het kunnen uitvoeren van intervisie

Wat kan je bereiken?:  Na bestudering van deze module ben je in staat om uitvoering te geven aan een intervisie.

Structuur van de opleiding

Modules: 2 Studietaken

Opbouw: Studietaak 1: 2 oefenopdrachten met achtergrond literatuur en 1 (online) intervisie bijeenkomst, Studietaak 2:  praktijkopdrachten met bespreking van de ingeleverde opdrachten in twee online intervisiebijeenkomsten, Afsluitende Toetsing.

Onderdelen:

  1. Online Introductiebijeenkomst, 2. Oefenopdrachten, 3. Praktijkopdrachten met huiswerk, 4. Drie online intervisiebijeenkomsten en 5. Eind- en of toetsopdracht.

Inschrijving en studiebelasting

Aanvangsdatum: direct na elektronische inschrijving

Studieduur: Voor deze module geldt in een inschrijftermijn van 6 maanden vanaf moment van inschrijving

Studiebelasting: 20 uur

Toetsmomenten

Bewijs van afronding: Bij deelname aan de opleiding wordt een bewijs van deelname verstrekt.

Wordt de afsluitende opdracht correct afgerond, dan krijgt de deelnemer een certificaat van de Stichting ORGB. Certificaten kunnen worden verzilverd binnen een diplomatraject MBO van de Stichting ORGB.

Waarde van het traject: € 500,– (categorie B)

Contactgegevens opleider:  Stichting ORGB, Grotestraat 24, 6067BR, Linne, www.orgb.nl, Brinnummer: 30XG, telefoonnummer: 0475-600077

 

Opleidingen: Algemeen
Type Opleiding: B

Reageer op deze opleiding